ÁSZF

. KIADÓ - SZOLGÁLTATÓ

Az a www.adonet.hu kiadója az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt.
CÉGJEGYZÉKSZÁMA: Fővárosi Bíróság 01-10-045755
ADÓSZÁMA: 14052512-2-43
SZÉKHELYE: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. I/108.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Tel: 82/511-242
KÖZPONTI ÜGYINTÉZÉS: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 82/511-242
KÉPVISELŐJE: Szabó Margit vezérigazgató.
KAPCSOLAT: E-mail: info@onadozo.hu - Telefon: 06/82/511-242, 82/511-240, - Fax: 82/511-241. Postacím: Önadózó Kiadó és Szerkesztőség 1450 Budapest, Pf: 132.
INTERNET: www.adonet.hu
II. JOGI NYILATKOZAT
A www.adonet.hu oldalon, és az Adónet.hu hírleveleiben közölt írások csak a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak. A jogszabályokon alapuló írások nem helyettesítik a jogszabályok pontos szövegét. A kiadó (szolgáltató) az elvárható gondossággal törekszik az egyes szolgáltatások, írások, tájékoztatások, válaszok adat- és információ tartalmának helyességének és pontosságának biztosítására – mindezek ellenére előfordulhatnak téves, helytelen, hiányos, pontatlan közlések, amelyekért a kiadó a felelősségét kizárja. Mindezek miatt a felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során nyert információkat csak gondos mérlegelés és kellő ellenőrzés után alkalmazza. Egyes írások a szerzők személyes véleményét kifejezve ellentétesek lehetnek a hivatalos, hatósági állásponttal - ilyen esetben konkrét ügyekben javasolt a hivatalos álláspont szerint eljárni, illetve a hatóság hivatalos állásfoglalását kérni. A Kiadó a www.adoner.hu oldal tartalmának felhasználásából eredő kártérítési felelősségét - figyelemmel a szolgáltatás ingyenes voltára - kizárja.

III. HETI ONLINE HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
1. A felhasználó a www.hirlevel.adonet.hu oldalra a regisztráció során megadott azonosító és jelszó használatával jogosult belépni. Ez az adminisztrációs oldal a felhasználó kizárólagos rendelkezése alatt áll. A jelszóval a szolgáltató nem rendelkezik, elfelejtett jelszó helyett automatikusan új jelszót kérhet, amelyet belépés után megváltoztathat.
2. A Heti Online hírlevél formátumát, színét, saját logóját, saját adatait a Saját adatok menüpontban felhasználó állítja be.
3. A hírlevél címzettjeit tartalmazó ügyféllistát a felhasználó adja meg – és tölti fel. A lista technikailag is kizárólag a felhasználó rendelkezése és kezelése alatt áll. A szolgáltató semmilyen ügyfél-listát nem kezel. Kérjük olvassa el az erről szóló Tanúsítványt, amely az adminisztrációs oldal menüjéből érhető el. A felhasználó oldalára történt belépések és a végzett művelet a Belépési napló megnevezésű menüben kontrollálhatók.
4. A Heti Online hírlevélbe az Adónet.hu heti rendszerességgel folyamatosan szolgáltatja és szerkeszti a hírtartalmat. Lehetőség van a felhasználó által szerkesztett hírek / hírlevél küldésére. A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.
5. A hírlevél a hírtartalom végén egy darab szöveges szolgáltatói reklámot tartalmaz.
6. A hírlevélről a leiratkozás biztosított.
7. Az oldal és a szolgáltatás rendeltetése, hogy a felhasználó a saját ügyfelei részére szakmai hírlevelet és benne üzleti, adózási, vállalkozási, jogi és saját szakmai hírtartalmat küldjön. Kéretlen levelek (spam) küldésére a szolgáltatás nem használható. E feltétel megsértése és más rendeltetésellenes használat a szolgáltatás azonnali hatályú megszüntetését vonja maga után.
8. A Heti Online szolgáltatás az Adónet.hu Zrt. kizárólagos tulajdona. A Heti Online az Adónet.hu bejegyzett védjegye.
9. A felhasználónak határozott időre szóló használati jogosultsága van a Heti Online szolgáltatás használatára. A szolgáltatás bármilyen okból történő megszüntetését követően a felhasználó nem jogosult a Heti Online megnevezés és logó használatára.
10. Fizetési feltételek: A felhasználó a regisztrációt követő 1 hónapig a rendszert kipróbálás, tesztelés céljából díjmentesen használhatja. 1 hónap után az első regisztráció 1 évre 50% kedvezménnyel 10.000,-Ft + Áfa. További 12 hónapos hosszabbítás: 20.000,-Ft + áfa.
IV. IRAT- SZERZŐDÉS- SZABÁLYZAT MINTÁK, ÚTMUTATÓK
Az Adónet.hu Zrt. által kiadott, forgalmazott - a www.adonet.hu, www.onadozo.hu oldalkról letölthető irat- szerződés- szabályzatminták, útmutatók, segédletek tájékoztató jellegűek, csak a jognyilatkozatok általános kellékeit tartalmazzák, nem feltétlenül tartalmaznak minden szükséges kikötést. Az irat- szerződés- szabályzatminta felhasználása előtt tájékozódjon a jogszabályok hatályos előírásairól és a jogalkalmazó hatóságok gyakorlatáról. Az adaptálás és a konkrét jogviszonyokra való alkalmazás – kiegészítése, átalakítása, módosítása - a felhasználó feladata és felelőssége, a Kiadó és a szerző e körben a felelősségét kizárja. A mintát a felhasználó csak saját felelősségére alkalmazhatja - a Kiadó és a szerző a felelősségét kizárja. Az iratminták saját tevékenységhez átalakíthatók, és szabadon felhasználhatók, saját szerződő fél részére személyre szabott formában a továbbértékesítés, átadás kizárásával átadhatók. Az Iratminták, Segédletek harmadik személy részére sem elektronikus sem hagyományos - nyomtatott - formában nem továbbíthatók. Más személy részére való átadása, hozzáférhetővé tétele nem engedélyezett - ennek megsértése esetén a fizetendő kötbér mértéke 100.000,-Ft.
V. Vásárlási, fizetési, szállítási feltételek
Az Adónet.hu Zrt. termékei az interneten előre fizetéssel vásárolhatók meg. A megrendelésre díjbekéőrt küldünk, amely alapján az ellenérték átutalható a kiadó bankjszámlájára. Csekkes fizetéshez postai úton sárga csekket küldünk. Utánvétes fizetési módot nem alkalmazunk. A számlát az ellenérték bankszámlánkra érkezésének napjával mint teljesítési nappal kiállítjuk és postázzuk. A könyvet az ellenérték bankszámlánkon történt jóváírásának napján a megadott címre feladjuk, amelyhez a teljesített számlát mellékeljük, amely a fentiek szerint pénzügyi teljesítést már nem igényel. A könyv kiszállítását a Sprinter Futárszolgálat végzi 2 munkanapon belül. A szolgáltatás a számla kiegyenlítésével vehető igénybe. A letöltés helyét és kódját a számla melléklete tartalamazza. A megrendelő a szerződéstől a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett sértetlen terméket vissza tudja szolgáltatni. Ebben az esetben a kiadó köteles a megrendelő által kifizetett összeget legkésőbb 15 napon belül visszafizetni.
VI. SZERZŐI JOGI VÉDELEM
A www.adonet.hu oldalon közzétett írások és más tartalom szerzői jogi védelem alatt állnak, a kiadó engedélye nélküli felhasználás esetén a felhasználó 20.000,-Ft + Áfa/nap felhasználási díj megfizetésére köteles.
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Azon szerződésekben, amelyeket termék vevőjeként, szolgáltatás megrendelőként, igénybe vevőjeként az Adónet.hu Zrt. köt - ha a szerződés eltérően nem rendelkezik - a szállító 15 napos késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke napi 20.000,-Ft, de maximum a késedelmes termék, szolgáltatás ellenértéknek 30%-a. 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén az Adónet.hu Zrt. - kötbérigénye érvényesítése mellett - elállhat a szerződéstől. Ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a szerződő partner az egyedi szerződésben kifejezetten nyilatkozott az Adónet.hu Zrt. általános szerződés feltételei elfogadásáról.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. További tájékoztatás telefonon és e-mailben is igényelhető.

IX. ADÓNET.HU ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Tel: 82/511-242. e-mail: info@adonet.hu

Budapest, 2012. december

ADÓNET.HU Zrt.